Standard Svensk standard · SS-EN 14146:2004

Provningsmetoder för natursten - Bestämning av dynamisk E-modul (genom mätning av resonansfrekvens)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14146:2004

Provningsmetoder för natursten - Bestämning av dynamisk E-modul (genom mätning av resonansfrekvens)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Gruvdrift (73.020) Mineral material och produkter (91.100.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14146:2004

Provningsmetoder för natursten - Bestämning av dynamisk E-modul (genom mätning av resonansfrekvens)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Naturstensprodukter samt markbeläggningsprodukter av betong, SIS/TK 508

Internationell titel: Natural stone test methods - Determination of the dynamic modulus of elasticity (by measuring the fundamental resonance frequency)

Artikelnummer: STD-36102

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-04-29

Antal sidor: 16