Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 993-6

Provningsmetoder för eldfast tegel - Del 6: Bestämning av hållfasthet vid böjprovning vid rumstemperatur

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 993-6:2019
Omfattning
Provningsmetoder för eldfast tegel - Del 6: Bestämning av hållfasthet vid böjprovning vid rumstemperatur

Ämnesområden

Eldfasta material (81.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Methods of test for dense shaped refractory products - Part 6: Determination of modulus of rupture at ambient temperature

Artikelnummer: STD-16434

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-03-24

Antal sidor: 0

Ikraftsätter: EN 993-6

Ersätts av: SS-EN 993-6:2019