Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 993-2

Provningsmetoder för eldfast tegel - Del 2: Bestämning av kompaktdensitet

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN 993-2/A1
Omfattning
Provningsmetoder för eldfast tegel - Del 2: Bestämning av kompaktdensitet

Ämnesområden

Eldfasta material (81.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Methods of test for dense shaped refractory products - Part 2: Determination of true density

Artikelnummer: STD-16432

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-03-24

Antal sidor: 0

Ikraftsätter: EN 993-2