Standard Svensk standard · SS 990000:2020

Trädvård - Termer och definitioner

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 990000:2020

Trädvård - Termer och definitioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Svenska Trädföreningen gällande förbetalda standarder inom trädvårdsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom trädvård >>

Omfattning
Detta dokument definierar termer som används i en upphandlings- och utförandeprocess för trädvård,
trädvårdstjänster, trädunderhåll samt förnyelse av trädbestånd.
Detta dokument omfattar terminologi för:
— beskrivning av träd,
— funktioner hos träd,
— beskärning och andra beställningsbara åtgärder,
— trädbesiktning,
— naturvård,
— kulturmiljövård,
— riskbedömning,
— skador,
— åtgärder.
Terminologi för skogsproduktion, trädbiologi, markarbeten samt plantskolerelaterade termer omfattas inte.

Ämnesområden

Tjänster allmänt (03.080.01) Tjänster för företag (03.080.20) Biologi, botanik, zoologi (07.080) Miljö och miljöskydd allmänt (13.020.01) Fysisk planering, stadsplanering (91.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 990000:2020

Trädvård - Termer och definitioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Trädvård, SIS/TK 577

Internationell titel: Tree care - Terms and definitions

Artikelnummer: STD-80026595

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-12-11

Antal sidor: 40

Ersätter: SS 990000:2014