Standardutveckling · SIS/TK 577

Trädvård

Träd har stora värden, såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt. Träd i våra närmiljöer håller oss både friska och glada. Det vilar därför ett stort ansvar på till exempel parkförvaltningar, myndigheter, kommuner och byggföretag att ta hand om träden på bästa möjliga sätt. SIS/TK 577 Trädvård är den svenska kommittén som ansvarar för att ta fram relevanta standarder inom trädvård.

Två standardförslag på remiss

ftSS 990002 Trädvård – Arbete vid träd – Skydd av träd vid planering och utförande

Under hösten 2022 påbörjades arbetet med att ta fram en standard för skydd av träd vid olika typer av bygg- och markarbeten. Just nu är standardförslaget ftSS 990002 Trädvård – Arbete vid träd – Skydd av träd vid planering och utförande på remiss. Det är öppet för alla att svara på remissen. Vi uppmuntrar särskilt representanter från byggranschen, och organisationer som arbetar med planering tidigt i processen, så som stadsplanerare och landskapsarkitekter att inkomma med synpunker på förslaget.

Standarden ska till exempel kunna användas för att skydda träd under byggprojekt genom att bland annat ta hänsyn till träd redan i planeringsfasen, säkerställa att rätt kompetens kring träd finns tillgänglig samt att kommunikationen är tydlig mellan parterna. Standarden kommer att omfatta samtliga delar från planprocessen, tekniska lösningar och skötselåtgärder.

Du hittar remissen här >

Sista svarsdatum: 2024-08-18

ftSS 990000 Trädvård – Terminologi (tidigare Termer och definitioner)

Det andra standardförslaget som är ute på remiss är ftSS 990000 Trädvård – Terminologi. Utgåvan från 2020 har reviderats och syftet med standarden är att bland annat att väsentligt förenkla upphandlingar genom att skapa en enhetlighet kring de termer och definitioner som används inom branschen.

Du hittar remissen här >

Sista svarsdatum: 2024-08-18


Bakgrund

Under 2020 publicerades två standarder inom Trädvård. Syftet med standarderna är att skapa ett ramverk som säkerställer att träd inte utgör risker eller att trädens livslängd förkortas genom felaktig beskärning eller olämpliga beskärningsmetoder. Ett steg i rätt riktning är att standardisera vedertagna metoder så att beställare och utförare talar samma språk, och att kvalitén på trädvården bibehålls genom att samla kompetensen på ett och samma ställe. Standarderna består av två delar:

  • SS 990001-1:2020 Trädvård — Processer och metoder för beskärning av träd — Del 1: Krav på beställare
  • SS 990001-2:2020 Trädvård — Processer och metoder för beskärning av träd — Del 2: Krav på utförare

Tidigare har två utgår publicerats av:

  • SS 990000: 2020 Trädvård - Termer och definitioner

Mer information om kommitténs arbete:

Kommentera aktuella remisser
Nyheter
Utgivet 3 standarder
Deltagare 16 företag och organisationer
atri Landskapsingenjörer AB, Vallentuna
Eskilstuna kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna
Göteborgs stad Park- & naturförvaltningen, Göteborg
Hvilan Utbildning, Åkarp
Jacksons Trädvård AB, Hägersten
KQ Utemiljö & besiktning AB, Hunnebostrand
Luleå kommun Stadsbyggnadsförvaltning, Luleå
NBS Institute AB (SVB), Malmö
Närnaturen Västsverige AB, Onsala
Stockholms stad, Stockholm
Svenska Trädföreningen, Lund
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Uppsala
Trafikverket, Malmö
Trädkontoret Skåne AB, Malmö
TrädTjejerna AB, Bandhagen
Örebrobostäder AB, Örebro
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av SIS och de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på storleken på deltagande organisationer.

Ämnesområden

Jordkvalitet, pedologi (13.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs sida i dokumentportalen SIS Dokument.

Klicka här för att ta dig till skrivytan för kommittén. 

Klicka här för att ta dig till röstningsportalen
NeB, National eBalloting.

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningsområde om standardisering

Ta del av kostnadsfria standarder inom trädvård

Standarderna behandlar trädbeskärning och terminologin inom trädvård. Standarderna sponsras av Svenska Trädföreningen och är kostnadsfria att ladda ner. 

SIS webbinarium

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sara Mpumwire
Projektledare
sara.mpumwire@sis.se

Mia Lindberg
Vice projektledare
mia.lindberg@sis.se

Elin Hedström
Projektkoordinator
elin.hedstrom@sis.se

Johan Östberg
Ordförande
NBS Institute AB (SVB)