Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17050-1:2010

Bedömning av överensstämmelse - Leverantörsförsäkran om överensstämmelse - Del 1: Allmänna krav (ISO/IEC 17050-1:2004, korrigerad version 2007-06-15)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17050-1:2010

Bedömning av överensstämmelse - Leverantörsförsäkran om överensstämmelse - Del 1: Allmänna krav (ISO/IEC 17050-1:2004, korrigerad version 2007-06-15)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av SS-EN ISO/IEC 17050 specificerar allmänna krav på en leverantörs försäkran om överensstämmelse då det är önskvärt eller nödvändigt att ett objekt står i överensstämmelse med standarder eller andra regelgivande dokument, oavsett fackområde. Vid användning av denna del av SS-EN ISO/IEC 17050 kan föremålet för försäkran vara en produkt, en process, ett ledningssystem, en person eller ett organ.Denna del av SS-EN ISO/IEC 17050 definierar inte något speciellt föremål för försäkran om överensstämmelse.Istället för “leverantörs försäkran om överensstämmelse” kan termen “försäkran om överensstämmelse” användas om så är lämpligt.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Ledningssystem för miljö (04.100) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17050-1:2010

Bedömning av överensstämmelse - Leverantörsförsäkran om överensstämmelse - Del 1: Allmänna krav (ISO/IEC 17050-1:2004, korrigerad version 2007-06-15)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel: Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 1: General requirements (ISO/IEC 17050-1:2004, corrected version 2007-06-15)

Artikelnummer: STD-73892

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-04-16

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO/IEC 17050-1:2005