Standard Svensk standard · SS-ISO 10001:2008

Kvalitetsledning - Kundtillfredsställelse - Vägledning om etisk kod för organisationer (ISO 10001:2007, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 10001:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10001:2008

Kvalitetsledning - Kundtillfredsställelse - Vägledning om etisk kod för organisationer (ISO 10001:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard tillhandahåller vägledning för att planera för, konstruera, utveckla, införa, underhålla och förbättra uppförandekoder för kundtillfredsställelse. Denna internationella standard är tillämp-lig för produktrelaterade uppförandekoder omfattande löften som ställts ut till kunder av en organisation rörande dess uppförande. Sådana löften och andra utfästelser syftar till att öka kundtillfredsställelsen. Bilaga A tillhandahåller förenklade exempel på innehåll i uppförandekoden för olika organisationer
ANM. 1 I denna internationella standard gäller genomgående att där termen produkt används omfattar detta uttryck även tjänster, mjukvara, hårdvara och processindustriprodukter.
ANM. 2 När termen produkt används i denna internationella standard avses endast den avsedda, eller den av kund efterfrågade produkten.
Denna internationella standard är avsedd att användas av organisationer oavsett typ, storlek och av tillhandhållen produkt, inkluderande organisationer som utvecklar uppförandekoder för kundtillfredsställelse för användning av andra organisationer. Bilaga C ger specifik vägledning för små företag.
Denna internationella standard föreskriver inte det faktiska innehållet i uppförandekoder för kundtillfredsställelse, ej heller andra typer av uppförandekoder som t ex sådana som reglerar interaktionen mellan en organisation och dess personal eller mellan en organisation och dess leverantörer.
Denna internationella standard är inte avsedd för certifierings- eller kontraktsändamål och den är inte heller avsedd att förändra några rättigheter eller skyldigheter föreskrivna av lagstadgade och författningsrättsliga krav.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för kvalitet (04.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10001:2008

Kvalitetsledning - Kundtillfredsställelse - Vägledning om etisk kod för organisationer (ISO 10001:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for codes of conduct for organizations (ISO 10001:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-65561

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-03-17

Antal sidor: 56

Ersätts av: SS-ISO 10001:2019