Standard Svensk standard · SS-ISO 10005:2005

Ledningssystem för kvalitet - Vägledning för kvalitetsplaner (ISO 10005:2005, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 10005:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10005:2005

Ledningssystem för kvalitet - Vägledning för kvalitetsplaner (ISO 10005:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ger vägledning för att utarbeta, granska, godkänna, tillämpa och ändra kvalitetsplaner.

En organisation kan tillämpa standarden oberoende av om den har ett ledningssystem enligt ISO 9001 eller inte.

Denna standard är tillämpbar på kvalitetsplaner för en process, en produkt, ett projekt eller ett kontrakt, för alla produktslag (hårdvara, mjukvara, processindustriprodukter och tjänster) och alla branscher.

Den är inriktad i första hand på produktframtagning och är inte en vägledning för att planera en organisations kvalitetsledningssystem.

Denna standard är ett vägledande dokument och är inte avsedd att användas för certifieringsändamål.

ANM. För att undvika onödig upprepning av ”process, produkt, projekt eller kontrakt” används i denna standard termen ”aktuellt fall” (se 3.10).

Omfattning
Denna standard ger vägledning för att utarbeta, granska, godkänna, tillämpa och ändra kvalitetsplaner.
En organisation kan tillämpa standarden oberoende av om den har ett ledningssystem enligt ISO 9001 eller inte.
Denna standard är tillämpbar på kvalitetsplaner för en process, en produkt, ett projekt eller ett kontrakt, för alla produktslag (hårdvara, mjukvara, processindustriprodukter och tjänster) och alla branscher.
Den är inriktad i första hand på produktframtagning och är inte en vägledning för att planera en organisations kvalitetsledningssystem.
Denna standard är ett vägledande dokument och är inte avsedd att användas för certifieringsändamål.
ANM. För att undvika onödig upprepning av ”process, produkt, projekt eller kontrakt” används i denna standard termen ”aktuellt fall” (se 3.10).

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för kvalitet (04.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10005:2005

Ledningssystem för kvalitet - Vägledning för kvalitetsplaner (ISO 10005:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Quality management systems - Guidelines for quality plans (ISO 10005:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-40406

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-08-17

Antal sidor: 53

Ersätter: SS-ISO 10005

Ersätts av: SS-ISO 10005:2018