Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9001:2008

Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2008)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9001:2015 Korrigeras av: SS-EN ISO 9001:2008/AC:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9001:2008

Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2008)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

OBS! En senare utgåva finns publicerad, SS-EN ISO 9001:2015


Varje organisation vill förbättra sitt sätt att arbeta, vare sig det gäller att öka sin marknadsandel och pressa ner kostnaderna, hantera riskerna mer effektivt eller öka kundtillfredsställelse. Ett ledningssystem för kvalitet ger dig det ramverk du behöver för att övervaka och förbättra prestanda i vilket område du än väljer. 

Världens mest etablerade ramverk för kvalitet

ISO 9001 är en del i en serie av standarder för kvalitetsledningssystem. Den kan hjälpa till att ta fram det bästa i din organisation genom att du kan förstå dina processer för att leverera dina produkter och tjänster till dina kunder. 

Över 1 miljon företag och andra organisationer i 178 länder över hela världen är certifierade mot SS-EN ISO 9001. SS-EN ISO 9001 sätter standarden, inte bara för kvalitetsledningssystem, utan för ledningssystem i allmänhet. 

Den hjälper alla slag av organisationer att lyckas genom ökad kundtillfredsställelse, motiverad personal och ständig förbättring. SS-EN ISO 9001 hjälper dig att effektivt hantera din verksamhet och möta dina kunders krav. 

SS-EN ISO 9001 definierar kraven på ett kvalitetsledningssystem där en organisation:

  • Behöver visa sin förmåga att alltid tillhandahålla en produkt som uppfyller kundkrav och myndighetskrav.
  • Vill öka kundtillfredsställelse genom att effektivt tillämpa systemet. Detta sker med hjälp av processer för att ständigt förbättra systemet och för att säkerställa att produkterna verkligen uppfyller gällande krav.

Vem är SS-EN ISO 9001 relevant för?

ISO 9001 är lämplig för alla företag och andra organisationer som vill förbättra sin verksamhet, oavsett storlek, ägarförhållande eller verksamhetsområde. Den bästa avkastningen på investeringen kommer vid de företag som är beredda att tillämpa kraven i standarden i hela organisationen snarare än på särskilda platser, avdelningar eller divisioner.

Dessutom är SS-EN ISO 9001 konstruerad att vara förenlig med andra ledningssystemstandarder och specifikationer, som OHSAS 18001 för arbetsmiljö och ISO 14001 för miljö. Tillämpningen av dessa standarder och ämnesområden kan integreras. Standarderna har många gemensamma principer, så att välja ett integrerat ledningssystem kan erbjuda utmärkt värde för pengarna. 

Fördelar med ISO 9001:

  • Engagerar ledningen.
  • Förbättrar affärsresultat och hanterar affärsrisk.
  • Sparar pengar.
  • Effektiviserar verksamheten och minskar avfallet.
  • Uppmuntrar intern kommunikation och höjer moralen.
  • Ökar kundtillfredsställelse.
  • Lockar investeringar, förbättrar varumärket och avlägsnar handelshinder.

Omfattning
ISO 9000-serien är världens mest använda modell för verksamhetsutveckling, som används av miljontals företag och organisationer världen över. Serien ger ett ramverk för arbete med effektivitet, kundtillfredsställelse och kvalitet – i alla typer av organisationer.I november 2008 publicerades SS-EN ISO 9001:2008, en förbättrad och förtydligad version av kravsstandarden.Om din organisation är certifierad, eller avser att bli det, är den nya standarden både ett krav och en oumbärlig hjälp i arbetet. Nya certifieringar kommer att ske mot SS-EN ISO 9001:2008 och hösten 2010 kommer certifikat mot den gamla utgåvan upphöra att gälla.För dig som behöver stöd i det framtida kvalitets- och utvecklingsarbetet innebär den nya förtydligade kravstandarden en utmärkt startpunkt.I denna korrigerade version är SS-EN ISO 9001:2008/AC:2009 inarbetad.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för kvalitet (04.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9001:2008

Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2008)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Quality Management Systems - Requirements (ISO 9001:2008)

Artikelnummer: STD-68168

Utgåva: 3

Fastställd: 2008-11-20

Antal sidor: 72

Ersätter: SS-EN ISO 9001

Ersätts av: SS-EN ISO 9001:2015