Standard Svensk standard · SS-ISO 20400:2017

Hållbar upphandling - Vägledning (ISO 20400:2017, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 20400:2017

Hållbar upphandling - Vägledning (ISO 20400:2017, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Detta dokument ger vägledning till organisationer, oberoende av deras verksamhet eller storlek, om integrering av hållbarhet i upphandling som beskrivet i ISO 26000. Det är avsett för intressenter som deltar i eller påverkas av beslut och processer som rör upphandling.

Varje organisation har miljömässig, social och ekonomisk påverkan. Upphandling är ett kraftfullt instrument för alla organisationer som vill bete sig på ett ansvarsfullt sätt, bidra till en hållbar utveckling och till att uppnå Förenta Nationernas globala mål för hållbar utveckling. Genom att integrera hållbarhet i policyer och rutiner för upphandling, inklusive leverantörskedjor, kan organisationer hantera risker och möjligheter för hållbar miljömässig, social och ekonomisk utveckling.

Hållbar upphandling utgör en möjlighet att ge mervärde till organisationen genom förbättrad produktivitet, bedöma värde och prestanda, möjliggöra kommunikation mellan köpare, leverantörer och intressenter, samt genom att uppmuntra innovation. Detta dokument hjälper organisationer att uppfylla sitt hållbarhetsansvar genom att ge förståelse för:

  • vad hållbar upphandling är;
  • vad hållbarhetspåverkan och överväganden är i förhållande till olika aspekter av upphandlingsaktiviteter:
  • policy;
  • strategi;
  • organisation;
  • process;
  • hur hållbar upphandling genomförs.
Omfattning
Detta dokument ger vägledning till organisationer, oberoende av deras verksamhet eller storlek, om integrering av hållbarhet i upphandling som beskrivet i ISO 26000. Det är avsett för intressenter som deltar i eller påverkas av beslut och processer som rör upphandling.


ISO 20400:2017 provides guidance to organizations, independent of their activity or size, on integrating sustainability within procurement, as described in ISO 26000. It is intended for stakeholders involved in, or impacted by, procurement decisions and processes.

Ämnesområden

Inköp, upphandling, lagerhantering (03.100.10) Socialt ansvarstagande (04.130) Miljöekonomi (13.020.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 20400:2017

Hållbar upphandling - Vägledning (ISO 20400:2017, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Organisationers samhällsansvar, SIS/TK 478

Internationell titel: Sustainable procurement - Guidance (ISO 20400:2017, IDT)

Artikelnummer: STD-8026393

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-05-16

Antal sidor: 132