Standard Svensk standard · SS-ISO 26021-2:2008/Cor 1:2009

Vägfordon - Aktivering av pyrotekniska enheter i fordon i samband med skrotning - Del 2: Kommunikationskrav (ISO 26021-2:2008/Cor 1:2009, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 26021-3:2022 , SS-ISO 26021-1:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 26021-2:2008/Cor 1:2009

Vägfordon - Aktivering av pyrotekniska enheter i fordon i samband med skrotning - Del 2: Kommunikationskrav (ISO 26021-2:2008/Cor 1:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Säkerhetssystem i bil (43.040.80)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 26021-2:2008/Cor 1:2009

Vägfordon - Aktivering av pyrotekniska enheter i fordon i samband med skrotning - Del 2: Kommunikationskrav (ISO 26021-2:2008/Cor 1:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Datakommunikation och diagnostik för vägfordon, SIS/TK 240/AG 01

Internationell titel: Road vehicles - End-of-life activation of on-board pyrotechnic devices - Part 2: Communication requirements (ISO 26021-2:2008/Cor 1:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-69234

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-03-23

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-ISO 26021-2:2008

Ersätts av: SS-ISO 26021-3:2022 , SS-ISO 26021-1:2022