Standard Svensk standard · SS-ISO 16505:2019/Amd 1:2021

Vägfordon - Ergonomiska och prestandaaspekter på kameraövervakningssystem - Krav och provningsmetoder — Tillägg 1: ORP, FeV, MTF10MIN(1:1)/hor, MTF10MIN(1:1)/ver (ISO 16505:2019/Amd 1:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16505:2019/Amd 1:2021

Vägfordon - Ergonomiska och prestandaaspekter på kameraövervakningssystem - Krav och provningsmetoder — Tillägg 1: ORP, FeV, MTF10MIN(1:1)/hor, MTF10MIN(1:1)/ver (ISO 16505:2019/Amd 1:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document gives minimum safety, ergonomic, and performance requirements for Camera Monitor Systems to replace mandatory inside and outside rearview mirrors for road vehicles (e.g. classes I to IV as defined in UN Regulation No. 46). It addresses Camera Monitor Systems (CMS) that will be used in road vehicles to present the required outside information of a specific field of view inside the vehicle. These specifications are intended to be independent of different camera and display technologies unless otherwise stated explicitly. Advanced driver assistance systems (ADAS), such as parking aids, are not part of this document.
NOTE 1 Mirror classes V and VI (as defined in UN Regulation No. 46) are not in scope of this document since the requirements are already defined in UN Regulation No. 46.
NOTE 2 The definitions and requirements in this document are formulated with regard to a system structure, where one camera captures one legally prescribed field of view and one monitor displays one legally prescribed field of view. Of course, also other system structures (e.g. with one monitor displaying two legally prescribed fields of view) are within the scope of this document. For those systems, either the system supplier or the vehicle manufacturer has to prove that the resulting system fulfils the requirements given in Clause 6.
NOTE 3 Whenever the phrases "field of view" or "field of vision" are used, then both have the same meaning and are to be used in parallel.

Ämnesområden

Ergonomi (13.180) Elektriska utrustningar (43.040.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16505:2019/Amd 1:2021

Vägfordon - Ergonomiska och prestandaaspekter på kameraövervakningssystem - Krav och provningsmetoder — Tillägg 1: ORP, FeV, MTF10MIN(1:1)/hor, MTF10MIN(1:1)/ver (ISO 16505:2019/Amd 1:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fordonsergonomi, SIS/TK 238

Internationell titel: Road vehicles — Ergonomic and performance aspects of Camera Monitor Systems — Requirements and test procedures — Amendment 1: ORP, FeV, MTF10MIN(1:1)/hor, MTF10MIN(1:1)/ver (ISO 16505:2019/Amd 1:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80030588

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-08-04

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-ISO 16505:2019