Standard Svensk standard · SS-ISO 6469-1:2019/Amd 1:2022

Eldrivna vägfordon - Säkerhetskrav - Del 1: Laddningsbara energisystem (RESS) i fordon - Tillägg 1: Hantering av risk för termisk rusning (ISO 6469-1:2019/Amd 1:2022, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6469-1:2019/Amd 1:2022

Eldrivna vägfordon - Säkerhetskrav - Del 1: Laddningsbara energisystem (RESS) i fordon - Tillägg 1: Hantering av risk för termisk rusning (ISO 6469-1:2019/Amd 1:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies safety requirements for rechargeable energy storage systems (RESS) of electrically propelled road vehicles for the protection of persons.
It does not provide the comprehensive safety information for the manufacturing, maintenance and repair personnel.
NOTE 1 Requirements for motorcycles and mopeds are specified in ISO 13063 and ISO 18243.
NOTE 2 Additional safety requirements can apply for RESS that can be recharged by means different from supplying electric energy (e.g. redox flow battery).

Ämnesområden

Elfordon (43.120)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6469-1:2019/Amd 1:2022

Eldrivna vägfordon - Säkerhetskrav - Del 1: Laddningsbara energisystem (RESS) i fordon - Tillägg 1: Hantering av risk för termisk rusning (ISO 6469-1:2019/Amd 1:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: El- och hybridfordon, SIS/TK 517

Internationell titel: Electrically propelled road vehicles — Safety specifications — Part 1: Rechargeable energy storage system (RESS) — Amendment 1: Safety management of thermal propagation (ISO 6469-1:2019/Amd 1:2022, IDT)

Artikelnummer: STD-80039483

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-11-21

Antal sidor: 52

Tillägg till: SS-ISO 6469-1:2019