Standard Svensk standard · SS-ISO 21782-6:2019

Eldrivna vägfordon - Provningsspecifikation för elektriska drivkomponenter - Del 6: Provning av arbetslast i motor och växelriktare (ISO 21782-6:2019, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21782-6:2019

Eldrivna vägfordon - Provningsspecifikation för elektriska drivkomponenter - Del 6: Provning av arbetslast i motor och växelriktare (ISO 21782-6:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies operating load tests and test criteria for motor and inverter designed as a voltage class B electric propulsion system for electrically propelled road vehicles.

Ämnesområden

Elfordon (43.120)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21782-6:2019

Eldrivna vägfordon - Provningsspecifikation för elektriska drivkomponenter - Del 6: Provning av arbetslast i motor och växelriktare (ISO 21782-6:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: El- och hybridfordon, SIS/TK 517

Internationell titel: Electrically propelled road vehicles - Test specification for electric propulsion components - Part 6: Operating load testing of motor and inverter (ISO 21782-6:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80015392

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-09-02

Antal sidor: 36