Standard Svensk standard · SS-EN 12101-1:2005/A1:2006

Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 1: Krav för flam- och rökskärmar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12101-1:2005/A1:2006

Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 1: Krav för flam- och rökskärmar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av EN 12101 anger prestandakrav, klassificeringar och provningsmetoder för flam- och rökskärmar som består av själva barriären, med eller utan tillhörande aktiverings- och drivningsanordningar, som är avsedda att användas i system för rök- och brandgaser. Den täcker endast flam- och rökskärmar som installerats i byggnader, vilket innebär att den inte täcker flam- och rökskärmar som utgör en del av byggnadsstrukturen. I denna standard beskrivs provningsmetoder och utvärdering av överensstämmelse för flam- och rökskärmar.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20) Luftväxlare, fläktar, luftkonditionering (23.120)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12101-1:2005/A1:2006

Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 1: Krav för flam- och rökskärmar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 633

Internationell titel: Smoke and heat control systems - Part 1: Specification for smoke barriers

Artikelnummer: STD-80026485

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-04-05

Antal sidor: 12

Finns även på: SS-EN 12101-1:2005/A1:2006

Tillägg till: SS-EN 12101-1:2005