Standard Svensk standard · SS-EN 16728:2016+A2:2020

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Andra än traditionella svetsade och lödda återfyllningsbara gasflaskor av stål för gasol (LPG) - Återkommande kontroll

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16728:2016+A2:2020

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Andra än traditionella svetsade och lödda återfyllningsbara gasflaskor av stål för gasol (LPG) - Återkommande kontroll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard specificerar förfaranden för återkommande kontroll och provning, för
transportabla påfyllningsbara gasflaskor för gasol med en vattenvolym från 0,5 l till och med 150 l.
Denna Europastandard är tillämplig på följande:
– svetsade gasflaskor av stål för gasol tillverkade enligt en alternativ design och konstruktion,
se EN 14140 eller motsvarande standard
– svetsade gasflaskor av aluminium för gasol, se EN 13110 eller motsvarande standard
– gasflaskor av kompositmaterial för gasol, se EN 14427 eller motsvarande standard
– övergjutna gasflaskor designade och tillverkade i enlighet med EN 1442 eller EN 14140,
se bilaga F.
Anm. Kraven i RID/ADR har företräde framför kraven i denna standard när det gäller gasflaskor som
uppfyller den föreskriften, inklusive pi-märkta gasflaskor.
Denna Europastandard gäller inte gasflaskor som är permanent installerade i fordon.

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30) Gasflaskor (23.020.35)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16728:2016+A2:2020

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Andra än traditionella svetsade och lödda återfyllningsbara gasflaskor av stål för gasol (LPG) - Återkommande kontroll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Gasflaskor, SIS/TK 296

Internationell titel: LPG equipment and accessories - Transportable refillable LPG cylinders other than traditional welded and brazed steel cylinders - Periodic inspection

Artikelnummer: STD-80032557

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-05-05

Antal sidor: 56

Finns även på: SS-EN 16728:2016+A2:2020

Ersätter: SS-EN 16728:2016+A1:2018