Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 11364:2019

Gasflaskor - Sammanställning av nationella och internationella halsgängor till ventilanslutningar/gasflaskor och deras system av identifiering och märkning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 11364:2019

Gasflaskor - Sammanställning av nationella och internationella halsgängor till ventilanslutningar/gasflaskor och deras system av identifiering och märkning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document lists the different valve stem to gas cylinder connection threads currently and historically existing worldwide and provides official coded designations for them. These coded designations will then be available for identification and marking purposes.
It also gives guidance concerning which threads are dimensionally identical and which are interchangeable.
Furthermore, this document provides guidance for valving procedures when fitting valves to gas cylinders.

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 11364:2019

Gasflaskor - Sammanställning av nationella och internationella halsgängor till ventilanslutningar/gasflaskor och deras system av identifiering och märkning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gasflaskor, SIS/TK 296

Internationell titel: Gas cylinders - Compilation of national and international valve stem/gas cylinder neck threads and their identification and marking system

Artikelnummer: STD-80012608

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-06-24

Antal sidor: 48

Ersätter: SIS-ISO/TR 11364:2012