Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18119:2018/A1:2021

Gasflaskor - Sömlösa gasflaskor och storflaskor av stål och av aluminiumlegering - Återkommande kontroll och provning - Tillägg 1 (ISO 18119:2018/Amd 1:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18119:2018/A1:2021

Gasflaskor - Sömlösa gasflaskor och storflaskor av stål och av aluminiumlegering - Återkommande kontroll och provning - Tillägg 1 (ISO 18119:2018/Amd 1:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument anger kraven för återkommande kontroll och provning för att verifiera skicket hos gasflaskor och storflaskor som ska återtas i bruk för ytterligare en tidsperiod.
Detta dokument gäller för sömlösa transporterbara gasflaskor av stål och legerat aluminium (enstaka eller som en del av en uppsättning) som är avsedda för trycksatta komprimerade och kondenserade gaser, med vattenvolym från 0,5 l upp till 150 l och för sömlösa transporterbara gasflaskor av stål och legerat aluminium (enstaka eller som en del av en uppsättning) som är avsedda för trycksatta komprimerade och kondenserade gaser, med vattenvolym större än 150 l. Det gäller också, i tillämpliga delar, för gasflaskor med mindre vattenvolym än 0,5 l.
Detta dokument gäller inte för återkommande kontroll och underhåll av acetylenflaskor eller för återkommande kontroll och provning av kompositgasflaskor.
Anm. Om inte annat anges som ett undantag avser ordet ”gasflaska” i detta dokument både gasflaskor och storflaskor.

Ämnesområden

Gasflaskor (23.020.35)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18119:2018/A1:2021

Gasflaskor - Sömlösa gasflaskor och storflaskor av stål och av aluminiumlegering - Återkommande kontroll och provning - Tillägg 1 (ISO 18119:2018/Amd 1:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gasflaskor, SIS/TK 296

Internationell titel: Gas cylinders - Seamless steel and seamless aluminium-alloy gas cylinders and tubes - Periodic inspection and testing - Amendment 1 (ISO 18119:2018/Amd 1:2021)

Artikelnummer: STD-80029518

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-05-31

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-EN ISO 18119:2018 , SS-EN ISO 18119:2018