Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4628-3:2004

Färg och lack - Bedömning av nedbrytning av beläggningar - Beteckning för intensitet, mängd och storlek av fel - Del 3: Beteckning för rostgrad (ISO 4628-3:2003)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 4628-3:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4628-3:2004

Färg och lack - Bedömning av nedbrytning av beläggningar - Beteckning för intensitet, mängd och storlek av fel - Del 3: Beteckning för rostgrad (ISO 4628-3:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 4628 beskriver en metod för bedömning av rostgraden hos beläggningar genom jämförelse med bildstandarder.
Bildstandarderna som finns i denna del av ISO 4628 visar belagda stålytor som genomgått olika grad av nedbrytning, med en kombination av rostgenomslag från underlaget och rost synlig genom beläggningen.
ANM. 1 Bildstandarderna är utvalda ur "Europeisk rostgradsskala", publicerad av European Confederation of Paint, Printing Ink och Artists' Colours Manufacturers' Associations (CEPE), Bryssel. Sambandet mellan ISO-skalan och den europeiska rostgradsskalan visas i bilaga B, Tabell B.1.
ANM. 2 Sambandet mellan ISO-skalan och skalan i ASTM D 610, Standard Test Method for Evaluating Degree of Rusting on Painted Steel Surfaces, visas av bilaga B, tabell B.2.
ANM. 3 Rostbildning på obelagda stålytor graderas enligt ISO 8501-1, Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Visual assessment of surface cleanliness – Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings (rust grades A, B, C och D).
ISO 4628-1 beskriver ett system för beteckning av mängden och storleken av fel samt intensiteten av förändringar i beläggningarnas utseende och sammanfattar de allmänna principerna för systemet. Detta system är avsett att användas särskilt för sådan fel som orsakats genom åldring och utomhusexponering, samt för likformiga förändringar såsom färgförändringar, till exempel gulning.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4628-3:2004

Färg och lack - Bedömning av nedbrytning av beläggningar - Beteckning för intensitet, mängd och storlek av fel - Del 3: Beteckning för rostgrad (ISO 4628-3:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 3: Assessment of degree of rusting (ISO 4628-3:2003)

Artikelnummer: STD-35688

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-03-05

Antal sidor: 37

Ersätter: SS 184203

Ersätts av: SS-EN ISO 4628-3:2016