Handbok

Vägledning till Rostgradsboken - ISO 8501-1

Köp

Pris: 695 SEK
standard ikon

Papper

Denna vägledning beskriver hur man med hjälp av ISO-standard ISO 8501-1 kan precisera och utvärdera ytors renhet före rostskyddsmålning. Den är ett hjälpmedel för konstruktörer och underhållsansvariga som skall precisera krav på rostskyddsmålningssystem samt för dem som utför förbehandling och rostskyddsmålning. Vägledningen lotsar dig fram i denna standard och ger hänvisning till andra standarder av intresse vid användningen av ISO 8501-1.

OBS! Rostgradsboken är både en standard och global bästsäljare, som utkommer i en ny reviderad version inom tre år. Med stöd av RISE och SSAB pågår ett arbete hos SIS att uppdatera fotografierna då nuvarande motiv inte motsvarar faktiska rengörningsgrader som dagens utrustningar klarar av. Vi uppmuntrar därför dig som berörs av innehållet att delta i revideringsarbetet och framtagandet av nya fotografier.

För mer information, välkommen att kontakta Farnia Wuolo som projektleder arbetet för SIS del: farnia.wuolo@sis.seÄmnesområden

Färg och lack (87.040) Ytrengöring (25.220.10)


Köp

Handbok

Vägledning till Rostgradsboken - ISO 8501-1
Pris: 695 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Engelska Franska Svenska Tyska

Författare: Korrosion, SIS/TK 146

Artikelnummer: BCK-63088

Beteckning: SIS HB 85

Utgåva: 1

Utgiven: 2007-12-03

Antal sidor: 50

Förlag: Svenska institutet för standarder