Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4628-2:2004

Färg och lack - Bedömning av nedbrytning av beläggningar - Beteckning för intensitet, mängd och storlek av fel - Del 2: Beteckning för blåsbildningsgrad (ISO 4628-2:2003)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 4628-2:2016
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4628-2:2004

Färg och lack - Bedömning av nedbrytning av beläggningar - Beteckning för intensitet, mängd och storlek av fel - Del 2: Beteckning för blåsbildningsgrad (ISO 4628-2:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 4628 beskriver en metod för bedömning av blåsbildningsgraden i beläggningar genom jämförelse med bildstandarder.
De bildstandarder som ges i denna del av ISO 4628 visar blåsor i storlekarna 2, 3, 4 och 5, och för varje storlek blåsor i mängderna (tätheterna) 2, 3, 4 och 5.
ISO 4628-1 beskriver ett system för beteckning av mängden och storleken av fel samt intensiteten av förändringar i beläggningarnas utseende och sammanfattar de allmänna principerna för systemet. Detta system är avsett att användas särskilt för sådan fel som orsakats genom åldring och utomhusexponering, samt för likformiga förändringar såsom färgförändringar, till exempel gulning.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4628-2:2004

Färg och lack - Bedömning av nedbrytning av beläggningar - Beteckning för intensitet, mängd och storlek av fel - Del 2: Beteckning för blåsbildningsgrad (ISO 4628-2:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 2: Assessment of degree of blistering (ISO 4628-2:2003)

Artikelnummer: STD-35689

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-03-05

Antal sidor: 33

Ersätter: SS 184202

Ersätts av: SS-EN ISO 4628-2:2016