Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23811:2009

Färg och lack - Bestämning av halt icke flyktigt material genom att mäta innehållet av icke flyktigt material och densiteten hos beläggningen samt beräkning av den teoretiska spridningskvoten (ISO 23811:2009)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 3233-3:2015
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23811:2009

Färg och lack - Bestämning av halt icke flyktigt material genom att mäta innehållet av icke flyktigt material och densiteten hos beläggningen samt beräkning av den teoretiska spridningskvoten (ISO 23811:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a simple practical method for calculating the non-volatile matter by volume, NVV, of a coating material from the non-volatile-matter content, NV, the density of the coating material and the density of the solvents. Using the non-volatile matter by volume results and the density obtained in accordance with this International Standard, it is possible to calculate the theoretical spreading rate of a coating material. This International Standard is not applicable to coating materials which exceed the critical pigment volume concentration (CPVC).

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23811:2009

Färg och lack - Bestämning av halt icke flyktigt material genom att mäta innehållet av icke flyktigt material och densiteten hos beläggningen samt beräkning av den teoretiska spridningskvoten (ISO 23811:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Determination of percentage volume of non-volatile matter by measuring the non-volatile matter content and the density of the coating material, and calculation of the theoretical spreading rate (ISO 23811:2009)

Artikelnummer: STD-69010

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-03-02

Antal sidor: 28

Ersätts av: SS-EN ISO 3233-3:2015