Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11997-2:2006

Färg och lack - Bestämning av korrosionsskyddsförmåga under cykliskt varierande betingelser - Del 2: Våt (saltdimma)/torr/fuktig atmosfär samt UV-ljus (ISO 11997-2:2000).

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 11997-2:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11997-2:2006

Färg och lack - Bestämning av korrosionsskyddsförmåga under cykliskt varierande betingelser - Del 2: Våt (saltdimma)/torr/fuktig atmosfär samt UV-ljus (ISO 11997-2:2000).
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 11997 is one of a series of standards dealing with the sampling and testing of paints, varnishes and related products.
It specifies a test method of determining resistance of coatings to a defined cycle of wet (salt fog)/dry/humidity/ UV light conditions using a specified solution.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11997-2:2006

Färg och lack - Bestämning av korrosionsskyddsförmåga under cykliskt varierande betingelser - Del 2: Våt (saltdimma)/torr/fuktig atmosfär samt UV-ljus (ISO 11997-2:2000).
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Determination of resistance to cyclic corrosion conditions - Part 2: Wet (salt fog)/dry/humidity/UV light (ISO 11997-2:2000)

Artikelnummer: STD-44613

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-02-20

Antal sidor: 10

Ersätts av: SS-EN ISO 11997-2:2013