Standard Svensk standard · SS-EN 17037:2018

Dagsljus i byggnader

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 17037:2018+A1:2021 , SS-EN 17037:2018+A1:2021 Korrigeras av: SS-EN 17037:2018/AC:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17037:2018

Dagsljus i byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

I detta dokument anges sätt för att, genom naturligt ljus, uppnå ett subjektivt intryck av tillräcklig ljushet inomhus och för att ge en tillräcklig utblick. Dessutom finns tidsrekommendationer för exponering för solljus i rum där personer vistas. Detta dokument ger information om hur dagsljus används för att skapa belysning inomhus och för att begränsa bländning.

Detta dokument definierar mätetal som används för utvärderingen av dagsljusförhållanden och ger principer för beräkningar och verifikation. Dessa principer gör det möjligt att hantera frågan hur dagsljus varierar över dagen och över året.

Detta dokument gäller för alla utrymmen som det regelbundet vistas personer i under längre perioder utom där dagsbelysning är motstridande i förhållande till syftet med det faktiska arbetet. Specifikationen av belysningskrav för personer på inomhusarbetsplatser inklusive visuella arbetsuppgifter finns i standarden SS-EN 12464-1 och finns inte med i detta dokument.

Detta dokument innehåller ett svenskt nationellt förord och en svensk nationell bilaga som är skrivna på svenska och översatta till engelska.

 

Omfattning
Omfattning
I detta dokument anges sätt för att, genom naturligt ljus, uppnå ett subjektivt intryck av tillräcklig ljushet inomhus och för att ge en tillräcklig utblick. Dessutom finns tidsrekommendationer för exponering för solljus i rum där personer vistas.

Detta dokument ger information om hur dagsljus används för att skapa belysning inomhus och för att begränsa bländning. Detta dokument definierar mätetal som används för utvärderingen av dagsljusförhållanden och ger principer för beräkningar och verifikation. Dessa principer gör det möjligt att hantera frågan hur dagsljus varierar över dagen och över året.

Detta dokument gäller för alla utrymmen som det regelbundet vistas personer i under längre perioder utom där dagsbelysning är motstridande i förhållande till syftet med det faktiska arbetet.

Specifikationen av belysningskrav för personer på inomhusarbetsplatser inklusive visuella arbetsuppgifter finns i standarden SS-EN 12464-1 och finns inte med i detta dokument.

Detta dokument innehåller ett svenskt nationellt förord och en svensk nationell bilaga som är skrivna på svenska och översatta till engelska.

Scope
This document specifies elements for achieving, by means of natural light, an adequate subjective impression of lightness indoors, and for providing an adequate view out. In addition, recommendations for the duration of sunshine exposure within occupied rooms are given.

This document gives information on how to use daylighting to provide lighting within interiors, and how to limit glare. This document defines metrics used for the evaluation of daylighting conditions and gives principles of calculation and verification. These principles allow to address the issue of variability of daylight over the days and the year.

This document applies to all spaces that may be regularly occupied by people for extended periods except where daylighting is contrary to the nature and role of the actual work done.

The specification of lighting requirements for humans in indoor work places including visual tasks are given in EN 12464-1 and are not part of this document.

This document contains a Swedish national foreword and a Swedish national annex that are written in Swedish and translated to English.

Ämnesområden

Ergonomi - Ljus och belysning (12.020) Byggnader Allmänt (91.040.01) Belysning Allmänt (91.160.01) Byggnadsutformning (94.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17037:2018

Dagsljus i byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ljus och belysning, SIS/TK 380/AG 03

Internationell titel: Daylight in buildings

Artikelnummer: STD-80008713

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-12-18

Antal sidor: 76

Finns även på: SS-EN 17037:2018

Ersätter: SS 914201

Ersätts av: SS-EN 17037:2018+A1:2021 , SS-EN 17037:2018+A1:2021