Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16796:2023

Kärnenergi - Bestämning av innehållet Gd2O3 i bränsleblandningar och bränslekutsar med atomemissionsspektrometri och en induktivt kopplad plasmakälla (ISO 16796:2022)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16796:2023

Kärnenergi - Bestämning av innehållet Gd2O3 i bränsleblandningar och bränslekutsar med atomemissionsspektrometri och en induktivt kopplad plasmakälla (ISO 16796:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document is applicable to the determination of gadolinium as Gd2O3 in powder blends and sintered
pellets of Gd2O3 + UO2 and ((U, Gd) O2) from mass fraction 10 g/kg to 100 g/kg (i.e. 1 % to 10 %), using
a suitable ICP-AES instrument.
This methodology is capable of demonstrating compliance with agreed upon fuel specifications and
associated data quality objectives provided the user has performed qualification measurements
under their established measurement control program to demonstrate that measurement uncertainty
requirements will be met with the desired level of confidence at the specification

Ämnesområden

Klyvbara material (27.120.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16796:2023

Kärnenergi - Bestämning av innehållet Gd2O3 i bränsleblandningar och bränslekutsar med atomemissionsspektrometri och en induktivt kopplad plasmakälla (ISO 16796:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kärnenergi, SIS/TK 405

Internationell titel: Nuclear energy - Determination of Gd2O3 content in gadolinium fuel blends and gadolinium fuel pellets by atomic emission spectrometry using an inductively coupled plasma source (ICP-AES) (ISO 16796:2022)

Artikelnummer: STD-80044658

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-08-10

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 16796:2022