Standard Svensk standard · SS-ISO 21614:2009

Bestämning av kolinnehåll i pulver och sintrade kutsar av UO2, (U, Gd)O2 och (U, Pu)O2 - Förbränning i induktionsugn med hög frekvens - Spektrometri genom infraröd absorption (ISO 21614:2008, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21614:2009

Bestämning av kolinnehåll i pulver och sintrade kutsar av UO2, (U, Gd)O2 och (U, Pu)O2 - Förbränning i induktionsugn med hög frekvens - Spektrometri genom infraröd absorption (ISO 21614:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard describes a method for determining the carbon content in UO2, (U,Gd)O2and (U,Pu)O2powder and sintered pellets by combustion in an induction furnace and infrared absorption spectroscopy measurement. It is applicable for determining 10 µg/g to 500 µg/g of carbon in UO2, (U,Gd)O2and (U,Pu)O2powder and pellets.

Ämnesområden

Kärnkraftanläggningar, säkerhet (27.120.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21614:2009

Bestämning av kolinnehåll i pulver och sintrade kutsar av UO2, (U, Gd)O2 och (U, Pu)O2 - Förbränning i induktionsugn med hög frekvens - Spektrometri genom infraröd absorption (ISO 21614:2008, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kärnenergi, SIS/TK 405

Internationell titel: Determination of carbon content of UO2, (U, Gd)O2 and (U, Pu)O2 powders and sintered pellets - Combustion in a high-frequency induction furnace - Infrared absorption spectrometry (ISO 21614:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-68657

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-01-12

Antal sidor: 16