Standard Svensk standard · SS-EN 1994-1-2:2005

Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong - Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 1994-1-2:2005/AC:2008 Tillägg: SS-EN 1994-1-2:2005/A1:2014 , SS-EN 1994-1-2:2005/A1:2014
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1994-1-2:2005

Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong - Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 708 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 708 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
https://www.sis.se/avtal-boverket/

 • Behandlar dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong med hänsyn till olyckslasten brand och är avsedd att användas tillsammans med EN 1994-1-1 och EN 1991-1-2. Denna del 1-2 anger endast skillnader från eller tillägg till dimensionering av bärverkets bärförmåga vid normal temperatur.
 • Behandlar endast metoder för passivt brandskydd (aktiva brandskyddsmetoder behandlas inte).
 • Gäller för samverkanskonstruktioner i stål och betong som ska uppfylla vissa funktioner under påverkan av brand i termer att: undvika för tidig kollaps av bärverket (bärförmåga); begränsa spridning av brand (eldflammor, brandgaser, värme) utanför bestämda utrymmen (avskiljande funktion).
 • Ger principer och råd (se EN 1991-1-2) för dimensionering av bärverk med hänsyn till ovan beskrivna funktioner och prestandanivåer.
 • Gäller för bärverk eller bärverksdelar som omfattas av EN 1994-1-1 och som dimensionerats i enlighet med denna. Den gäller däremot inte för samverkanskonstruktioner som består av förspända betongelement.
 • Gäller att för alla samverkande tvärsnitt bör längsgående skjuvförbindare mellan stål och betong anordnas i enlighet med EN 1994-1-1, alternativt verifieras genom provning (se även 4.3.4.1.5 och bilaga I).
 • Medger att olika utformningar som cirkulära eller oktagonformade tvärsnitt kan även användas som pelare. Armeringsstänger kan ersättas med stålprofiler där det är tillämpligt.
 • Medger att brandmotståndet för samverkanskonstruktioner i stål och betong kan ökas genom brandskyddsmaterial
 • Innehåller metoderna som är tillämpbara för stålsorterna S235, S275, S355, S420 och S460 enligt EN 10025, EN 10210-1 och EN 10219-1.
 • Förutsätter att armeringsstänger bör överensstämma med EN 10080.
 • Gäller för normalbetong, enligt definitionen i EN 1994-1-1 som kan användas för branddimensionering av samverkanskonstruktioner. Lättballastbetong kan användas för samverkansbjälklag.
 • Behandlar inte dimensionering av samverkanskonstruktioner med betonghållfasthetsklass lägre än C20/25 och LC20/22 samt högre än C50/60 och LC50/55.
Omfattning
(1) This Part 1-2 of EN 1994 deals with the design of composite steel and concrete structures for the accidental situation of fire exposure and is intended to be used in conjunction with EN 1994-1-1 and EN 1991-1-2. This Part 1-2 only identifies differences from, or supplements to, normal temperature design. (2) This Part 1-2 of EN 1994 deals only with passive methods of fire protection. Active methods are not covered. (3) This Part 1-2 of EN 1994 applies to composite steel and concrete structures that are required to fulfil certain functions when exposed to fire, in terms of: - avoiding premature collapse of the structure (load bearing function); - limiting fire spread (flame, hot gases, excessive heat) beyond designated areas (separating function). (4) This Part 1-2 of EN 1994 gives principles and application rules (see EN 1991-1-2) for designing structures for specified requirements in respect of the aforementioned functions and the levels of performance. (5) This Part 1-2 of EN 1994 applies to structures, or parts of structures, that are within the scope of EN 1994-1-1 and are designed accordingly. However, no rules are given for composite elements which include prestressed concrete parts. (6) For all composite cross-sections longitudinal shear connection between steel and concrete should be in accordance with EN 1994-1-1 or be verified by tests (see also 4.3.4.1.5 and Annex I).

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 4, Samverkanskonstruktioner i stål och betong (91.070.04) Eurokod, brand (91.070.70) Stålkonstruktioner (91.080.13) Betongkonstruktioner (91.080.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1994-1-2:2005

Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål och betong - Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 708 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 708 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Artikelnummer: STD-40719

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-09-15

Antal sidor: 120

Finns även på: SS-EN 1994-1-2:2005

Ersätter: SS-ENV 1994-1-2