Standard Svensk standard · SS-EN 14617-1:2013

Kompositsten - Provningsmetoder - Del 1: Bestämning av densitet och vattenabsorption

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14617-1:2013

Kompositsten - Provningsmetoder - Del 1: Bestämning av densitet och vattenabsorption
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the apparent density and water absorption of agglomerated stone products.

Ämnesområden

Mineral material och produkter (91.100.15)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14617-1:2013

Kompositsten - Provningsmetoder - Del 1: Bestämning av densitet och vattenabsorption
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Naturstensprodukter samt markbeläggningsprodukter av betong, SIS/TK 508

Internationell titel: Agglomerated stone - Test methods - Part 1: Determination of apparent density and water absorption

Artikelnummer: STD-89743

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-04-14

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 14617-1:2005