Standard Svensk standard · SS-EN 539-2:2006

Takprodukter - Takpannor av tegel - Bestämning av fysikaliska egenskaper - Del 2: Provning av frostbeständighet

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 539-2:2013 Korrigeras av: SS-EN 539-2:2006/AC:2008
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 539-2:2006

Takprodukter - Takpannor av tegel - Bestämning av fysikaliska egenskaper - Del 2: Provning av frostbeständighet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Keramiska byggprodukter (91.100.25)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 539-2:2006

Takprodukter - Takpannor av tegel - Bestämning av fysikaliska egenskaper - Del 2: Provning av frostbeständighet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk, SIS/TK 193

Internationell titel: Clay roofing tiles for discontinuous laying - Determination of physical characteristics - Part 2: Test for frost resistance

Artikelnummer: STD-45754

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-06-30

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 539-2

Ersätts av: SS-EN 539-2:2013