Standard Svensk standard · SS-EN 1806:2006

Skorstenar - Förtillverkade skorstenselement av lera eller keramiskt material - Krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1806:2006

Skorstenar - Förtillverkade skorstenselement av lera eller keramiskt material - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Skorstenar, schakt, kanaler (91.060.40) Keramiska byggprodukter (91.100.25)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1806:2006

Skorstenar - Förtillverkade skorstenselement av lera eller keramiskt material - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skorstenar, SIS/TK 199

Internationell titel: Chimneys - Clay/ceramic flue blocks for single wall chimneys - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-46028

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-08-03

Antal sidor: 60

Ersätter: SS-EN 1806