Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 17331:2020

Bygg- och anläggningsprodukter - Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Halt av icke-flyktiga organiska ämnen - Metoder för extraktion och analys

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 17331:2020

Bygg- och anläggningsprodukter - Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Halt av icke-flyktiga organiska ämnen - Metoder för extraktion och analys
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies existing methods for the determination of the content of specific organic substances in construction products.
The following parameters are covered: BTEX, biocides, dioxins, furans and dioxin-like PCBs, mineral oil, nonylphenols, PAH, PCB, PCP, PBDE, and short-chain chlorinated paraffins.
NOTE 1 Methods still under development or available at national level only are listed in Annex B for PFOS, PFOA, HBCD and EOX. The methods can be included in the normative text as soon as full EN standards are available.
NOTE 2 Methods that have not been validated for construction products, because no suitable material was available at the time of the robustness validation, only are listed in Annex B. This applies to organotin compounds, phenols and phthalates.
The methods listed in this document come from different fields and are expected to be suitable for organic substances in organic extracts from all types of constructions products.
The methods in this document are validated for the product types listed in Annex A.
NOTE 3 Construction products include, e.g. mineral-based products, bituminous products, wood-based products, polymer-based products and metals. This document includes analytical methods for all matrices except metals.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial Allmänt (91.100.01)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 17331:2020

Bygg- och anläggningsprodukter - Bedömning av avgivning av farliga ämnen - Halt av icke-flyktiga organiska ämnen - Metoder för extraktion och analys
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avgivning av farliga ämnen från bygg-och anläggningsprodukter, SIS/TK 497

Internationell titel: Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Content of organic substances - Methods for extraction and analysis

Artikelnummer: STD-80022155

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-05-27

Antal sidor: 24