Standard Svensk standard · SS-EN 1995-2:2004

Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner - Del 2: Broar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1995-2:2004

Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner - Del 2: Broar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
(1)P EN 19955 gäller vid dimensionering av byggnader och anläggningar i trä (massivt trä i form av sågat eller hyvlat virke eller som stolpar, limträ, eller träbaserade produkter för bärande ändamål som t ex fanerträ (LVL)) eller träbaserade skivor sammanfogade genom limning eller med hjälp av mekaniska förbindare. Den bygger på de principer och krav gällande säkerhet och brukbarhet hos bärverk och de grundläggande dimensioneringsreglerna och reglerna för verifiering i EN 1990:2002.(2)P EN 19955 avser endast kraven på bärförmåga, brukbarhet, beständighet, och brandmotstånd hos träkonstruktioner. Andra krav gällande t ex värme- eller ljudisolering behandlas inte.(3) EN 19955 är avsedd att användas tillsammans med:EN 1990 Eurokod – Grundläggande dimensioneringsregler för bärverkEN 1991 Laster på bärverkEuropeiska produktstandarder relevanta för träkonstruktionerEN 1998 Dimensionering av bärverk med hänsyn till jordbävning, när träkonstruktioner uppförs i områden med risk för jordbävning.>br>(4) EN 19955 består av två huvuddelar:EN 1995-1 AllmäntEN 1995-2 Broar(5) EN 1995-1 “Allmänt” består av:EN 1995-1-1 Allmänt – Gemensamma regler och regler för byggnaderEN 1995-1-2 Allmänt – Brandteknisk dimensionering

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 5, Träkonstruktioner (91.070.05) Träkonstruktioner (91.080.20) Brobyggnad (93.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1995-2:2004

Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner - Del 2: Broar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bärande träkonstruktioner, SIS/TK 182/AG 04

Internationell titel: Eurocode 5: Design of timber structures - Part 2: Bridges

Artikelnummer: STD-38152

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-10

Antal sidor: 40

Finns även på: SS-EN 1995-2:2004