Standard Svensk standard · SS-EN 1993-3-1:2006

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 3-1: Torn och master

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-3-1:2006

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 3-1: Torn och master
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna >>

Omfattning
(1) Denna del 3.1 av EN 1993 är tillämplig för dimensionering av fackverkstorn och stagade master och för dimensionering av denna typ av konstruktioner som bär prismatiska, cylindriska eller andra element. Regler för fristående cylindriska och koniska torn och stagade master och skorstenar ges i del 3.2 av EN 1993. Regler för stag till stagade konstruktioner, inklusive stagade skorstenar ges I EN 1993-1-11 med tillägg i denna del.

(2) Reglerna i denna del av EN 1993 är tillägg till de som ges i del 1.

(3) Om tillämpligheten av en regel är begränsad av praktiska skäl eller på grund av förenklingar förklaras dess användningsområde och begränsningar av tillämpningsområdet ges.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Övriga aspekter (91.010.99) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, övrigt (91.070.80) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1993-3-1:2006

Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 3-1: Torn och master
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 3-1: Towers and masts and chimneys - Towers and masts

Artikelnummer: STD-8014496

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-11-06

Antal sidor: 88

Finns även på: SS-EN 1993-3-1:2006

Ersätter: SS-ENV 1993-3-1