Standard Swedish standard · SS-EN 1993-3-1:2006

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 3-1: Towers and masts and chimneys - Towers and masts

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1993-3-1:2006

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 3-1: Towers and masts and chimneys - Towers and masts
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet

http://www.sis.se/tema/eurokoder/Avtal-Boverket/

Denna del 3.1 av EN 1993 är tillämplig för dimensionering av fackverkstorn och stagade master och för dimensionering av denna typ av konstruktioner som bär prismatiska, cylindriska eller andra element. Regler för fristående cylindriska och koniska torn och stagade master och skorstenar ges i del 3.2 av EN 1993. Regler för stag till stagade konstruktioner, inklusive stagade skorstenar ges I EN 1993-1-11 med tillägg i denna del. 

Reglerna i denna del av EN 1993 är tillägg till de som ges i del 1.  

Om tillämpligheten av en regel är begränsad av praktiska skäl eller på grund av förenklingar förklaras dess användningsområde och begränsningar av tillämpningsområdet ges.

Scope
(1) Denna del 3.1 av EN 1993 är tillämplig för dimensionering av fackverkstorn och stagade master och för dimensionering av denna typ av konstruktioner som bär prismatiska, cylindriska eller andra element. Regler för fristående cylindriska och koniska torn och stagade master och skorstenar ges i del 3.2 av EN 1993. Regler för stag till stagade konstruktioner, inklusive stagade skorstenar ges I EN 1993-1-11 med tillägg i denna del.

(2) Reglerna i denna del av EN 1993 är tillägg till de som ges i del 1.

(3) Om tillämpligheten av en regel är begränsad av praktiska skäl eller på grund av förenklingar förklaras dess användningsområde och begränsningar av tillämpningsområdet ges.

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Other aspects (91.010.99) Eurocode 3, Design of steel structures (91.070.03) Eurocodes, others (91.070.80) Steel structures (91.080.13)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1993-3-1:2006

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 3-1: Towers and masts and chimneys - Towers and masts
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-8014496

Edition: 1

Approved: 11/6/2006

No of pages: 88

Also available in: SS-EN 1993-3-1:2006

Replaces: SS-ENV 1993-3-1