Standard Svensk standard · SS-EN 17125:2018

Spabad och badtunnor i hemmiljö - Säkerhetskrav och provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17125:2018

Spabad och badtunnor i hemmiljö - Säkerhetskrav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden

Den europeiska standarden med beteckningen SS-EN 17125:2018 Spabad och badtunnor i hemmiljö - Säkerhetskrav och provningsmetoder, beskriver den tekniska utrustning som är nödvändig för att säkerställa att korrekt utrustade spabad eller badtunnor för inomhus- och/eller utomhusanvändning är rena, hälsosamma och säkra att använda. Standarden gäller för spabad och badtunnor för hemmabruk och säkerställer att dessa tillverkas och installeras korrekt samt att slutanvändaren är medveten om korrekt drift och underhåll. Standarden innehåller även rådgivning och vägledning för dem som installerar och underhåller badkar.

Standarden omfattar:

 • portabla spabad inklusive uppblåsbara spabad
 • bad avsedda för träning (fabriksbyggda eller platsbyggda)
 • badtunnor
 • platsbyggda spabad
 • eventuell tillhörande utrustning.

Detta är den svenska översättningen av SS-EN 17125:2018, utgåva 1.

Om standarden

Standarden är ett verktyg i arbetet med att göra spabad och badtunnor som är placerade i hemmiljöer säkra.

Målgrupp

Den primära målgruppen för standarden är alla som arbetar med och använder spabad och badtunnor för hemmiljöer. Huvudsyftet är att göra produkterna säkra för konsumenter.

Exempel på målgrupper:

 • Formgivare
 • Tillverkare
 • Testinstitut
 • Distributörer
 • Importörer
 • Återförsäljare
 • Installatörer
 • Användare

Fördelar med att använda standarder

Standarden SS-EN 17125:2018 kan användas för att:

 • Underlätta och förbättra produktutvecklingen, säkerhetsbedömningen, provningen och regelefterlevnaden i branschen.
 • Ge vägledning och krav till installatörer och användare för en säker drift och underhåll av spabad och badtunnor.
 • Hjälpa branschens aktörer vid inköp och försäljning av produkter och tjänster och underlätta handel på den inre marknaden.

Nyckelord

 • Spabad
 • Badtunnor
 • Bad
Omfattning
Detta dokument fastställer säkerhetskrav och prövningsmetoder gällande spabad för hemmabruk/bubbelbadkar/badkar (se 3.2) för inomhus- och/eller utomhusanvändning, som omfattar följande:
– portabla spabad inklusive uppblåsbara spabad;
– Bad avsedda för träning (fabriksbyggda eller platsbyggda);
– Badtunnor;
– Platsbyggda spabad;
– eventuell tillhörande utrustning.
Detta dokument tillhandahåller också rådgivning och vägledning för dem som installerar och underhåller badkar för hemmabruk/bubbelbadkar/badkar.
Detta dokument går ej att tillämpa på:
– alla typer av badanläggningar (för hemmabruk eller allmänt bruk);
– små pooler enligt SS-EN 16927;
– allmänna spabad (användning av allmänheten enligt SS-EN 15288);
– Småbarnspooler enligt SS-EN 71-8;
– spabad specifikt avsedda för fysisk/medicinsk behandling;
– spabad specifikt avsedda för skönhetsbehandling;
– flyttankar och flytbassänger;
– badkar (inklusive bubbelbad);
– naturliga spabad (namnet används för att beskriva ett badområde som är fyllt med obehandlat geotermiskt uppvärmt vatten);
– förlossningsbassänger.

Ämnesområden

Sanitet (91.140.70) Anordningar för sport (97.220.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17125:2018

Spabad och badtunnor i hemmiljö - Säkerhetskrav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Sport och fritid, SIS/TK 554

Internationell titel: Domestic spas/whirlpool spas/hot tubs - Safety requirements and test methods

Artikelnummer: STD-80022803

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-12-19

Antal sidor: 72

Finns även på: SS-EN 17125:2018