Standard Svensk standard · SS-EN 1342

Gatsten av natursten för utomhusbruk - Krav och provningsmetoder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1342:2012 , SS-EN 1342:2012
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1342

Gatsten av natursten för utomhusbruk - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard specificerar funktionskraven och de korresponderande provningsmetoderna för alla gatstenar av natursten för utomhusbruk. Den ger förutsättningarna för produktmärkning och för utvärdering av produktens överensstämmelse med denna europastandard. Denna europastandard täcker också egenskaper som är av betydelse för handel. Den behandlar inte inverkan av antifrostmedel.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1342

Gatsten av natursten för utomhusbruk - Krav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Naturstensprodukter samt markbeläggningsprodukter av betong, SIS/TK 508

Internationell titel: Setts of natural stone for external paving - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-32158

Utgåva: 2

Fastställd: 2002-02-08

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 1342

Ersätts av: SS-EN 1342:2012 , SS-EN 1342:2012