Standard Svensk standard · SS-EN 12274-4:2018

Vägmaterial - Slamförsegling - Provningsmetoder - Del 4: Bestämning av slammets kohesion

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12274-4:2018

Vägmaterial - Slamförsegling - Provningsmetoder - Del 4: Bestämning av slammets kohesion
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a test method for determining the minimum cohesion of a slurry surfacing mixture, which enables the set time and trafficability time to be determined.
This European Standard applies to slurry surfacing to be used in surface layers for roads, airfields and other trafficked areas.

Ämnesområden

Körbana (93.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12274-4:2018

Vägmaterial - Slamförsegling - Provningsmetoder - Del 4: Bestämning av slammets kohesion
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ytbehandling/Slurry, SIS/TK 202/AG 02

Internationell titel: Slurry surfacing - Test methods - Part 4: Determination of cohesion of the mix

Artikelnummer: STD-80003344

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-04-03

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 12274-4