Pressmeddelande · 2020-05-12

Med stöd från Naturvårdsverket fortsätter standardiseringen för en ökad och säker plaståtervinning

Naturvårdsverket ger ett fortsatt stöd till Svenska institutet för standarder, SIS, för att genom standardisering främja materialåtervinning av plast, textil och förpackningar. Delar av stödet ligger i linje med regeringens särskilda satsning på att minska plaster i hav och natur som sköts av Naturvårdsverket.

En ökad och säker materialåtervinning av plast- och plastprodukter är en viktig del av hållbar plastanvändning, samt ett medel för att öka resursanvändningen, minska nedskräpningen och även att minska spridningen av mikroplast, både lokalt och globalt.

– Vi ser ett stort intresse för hållbar plastanvändning. SIS erbjuder en plattform där experter från intressenter sluter upp i arbetet. Vi ser fram emot att utveckla standardiseringen och vill på det här sättet vara med och bidra till en hållbar resursanvändning, säger Annika Andreasen, vd, SIS.

 Detta är en strategisk satsning som möjliggör för Sverige att öka påverkan och delaktigheten i frågor som direkt rör materialåtervinning av plast, textil och förpackningar, över hela världen, säger Johan Dahlgren t.f. sektionschef material och processindustri, SIS.

10 standardiseringsprojekt

De 10 standardiseringsprojekten som kommer att drivas inom ramen för bidraget har bedömts bidra både till miljöanpassning av design och utveckling av hållbar plaståtervinning globalt, liksom en stark utveckling av kunnandet inom området i Sverige.

  1. Drift av den internationella ISO-arbetsgruppen för plaståtervinning, ISO/TC 61 Plastics, SC 14 Environmental aspects, WG 5 Mechanical and chemical recycling.
  2. Stärka det svenska inflytandet i den europeiska beredningsgruppen för plaståtervinning. 
  3. Vidareutveckla vokabulärstandarden Plastics – Environmental Aspects – Terminology.
  4. Ta fram standardiseringsförslag på En metod för migrationstestning av PE-film med regranulat för matapplikationer.
  5. Uppstart framtagande av standard Metoder för verifiering av kemikalieinnehåll i regranulat. 
  6. Införande av rötning i standarden SS-EN 13432 Förpackningar – Krav gällande återvinningsbara förpackningar genom kompostering och biologisk nedbrytning.
  7. Etablera arbetsgrupp för miljöaspekter av textil inom den internationella kommittén ISO/TC 38 Textiles.
  8. Utreda digitala informationsbärare i textil.
  9. Teknisk rapport Recycling methods for textiles containing plastics.
  10. Förstudie Klassificering av återvunnen textilråvara.

Kontaktperson SIS

Johan Dahlgren,  t.f. sektionschef material och processindustri, SIS, johan.dahlgren@sis.se


Läs mer

Standardiseringen inom plast omfattar bland annat provningsmetoder, specifikationer och terminologi. Andra prioriterade områden är termoplastiska material, biopolymerer, åldringsbeständighet, nedbrytbarhet och återvinning.

Arbetet pågår i SIS/TK 156 som välkomnar nya deltagare.