Handbok

Tillskärningsmönster - Sjukvårdstextil - Operationstextilier - Specialarbetsdräkt i flergångsutförande

Köp

Pris: 2 695 SEK
standard ikon pdf

PDF

Filer i formaten DXF, MDL, RUL bifogas en PDF som behöver öppnas med Adobe Acrobat för att dessa ska visas. Om PDF öppnats i webbläsare, spara ned den och öppna sedan med Adobe Acrobat.

Ämnesområden

Sjukvårdstextilier: allmänt (11.140)


Köp

Handbok

Tillskärningsmönster - Sjukvårdstextil - Operationstextilier - Specialarbetsdräkt i flergångsutförande
Pris: 2 695 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-80023830

Beteckning: SS 8760164:2020 - Tillskärningsmönster

Utgåva: 2

Utgiven: 2020-08-27

Antal sidor: 1

Förlag: Svenska institutet för standarder