Handbok

Bygghandlingar 90 del 8 - Digitala leveranser för bygg och förvaltning (E-bok)

Bygghandlingar 90 Del 8, Digitala leveranser för bygg och förvaltning ersätter tidigare utgåva med titeln Redovisning med CAD. Det förändrade innehållet innebär dels en utvidgning mot övriga delar av bygg- och förvaltningsprocessen, dels att fokus förskjutits från redovisningens visuella uttryck till det underliggande informationsinnehållet. Avsikten är att komplettera den beskrivning av redovisningsformer och redovisningssätt som behandlas i delarna 1-7 med den underliggande hanteringen av data, för att underlätta ett obrutet informationsflöde mellan olika skeden och mellan olika aktörer, från projektör till slutanvändare. Denna del har alltså tillämpning för informationsutväxling inom alla skeden av processen. Därmed är också målgruppen för denna del betydligt utvidgad, till alla aktörer som står som producenter respektive beställare av information.

Denna produkt har ett fastställt slutdatum (2022-12-31) och efterträds av onlinetjänsten SIS Bygghandlingar.

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Kurt Löwnertz m.fl.

Artikelnummer: BCK-80007685

Beteckning: BYGG 90-8 E-bok

Utgåva: 2

Utgiven: 2008-06-26

Antal sidor: 149

Förlag: Svenska institutet för standarder