Nyhet · 2020-09-04

Ny kommitté inom genomik och precisionsmedicin

För att Sverige ska kunna ha den framstående position som beskrivs i regeringens life science-strategi är det av stor vikt att bevaka, delta och även leda internationell standardisering som pågår inom genetik, molekylärbiologi och bioteknik.

Utvecklingen inom Life Science går mycket snabbt och som ett resultat av nya tekniker och innovationer formas idag framtidens diagnostik och behandlingsmetoder. Detta har även varit mycket tydligt under coronapandemin.

Svenska institutet för standarder, SIS, har startat en ny teknisk kommitté som ska delta i ISO:s arbete inom bioteknologi och genomisk informatik. Detta kommer att öka förutsättningen för svenska intressenter att påverka internationella standarder vad gäller forskning, vård och industri.

Utvecklingen inom genetik, biomarkörer och fenotypning som verktyg för precisionsmedicin är en förutsättning för rätt behandling, i rätt tid och för rätt person, samt för att kunna förebygga ohälsa.

Organisationer som arbetar inom detta område är välkomna att delta i arbetet och får därmed vara en del av den internationella standardiseringen inom genomik och precisionsmedicin.

Vill du veta mer eller delta i standardiseringsarbetet är du välkommen att kontakta Lena Morgan, projektledare (lena.morgan@sis.se), eller Sarah Sim, sektionschef (sarah.sim@sis.se), båda inom vård- och omsorgsstandardiseringen.


TK 620 - Genomik och precisionsmedicin

Tekniska kommittén för Genomik och precisionsmedicin har en egen webbsida, här kan du i framtiden läsa på mer om arbetet som görs i kommittén och hitta kontaktuppgifter till projektledningen.