Nyhet · 2022-01-18

Deltagarintervju: Krister Jonsson, Creditsafe i Sverige AB

Projektledningen för TK 618 Säkra affärer publicerar en serie av intervjuer med kommitténs deltagare. Den här gången berättar Krister Jonsson, Creditsafe i Sverige AB, om deras engagemang i kommittén och det pågående arbetet med att ta fram SS 618000 - en svensk standard som ska underlätta identifiering av säkra leverantörer!

Varför har Creditsafe valt att delta i TK 618?  

Creditsafe blev inbjudna av Inyett att delta i kommittén i ett tidigt stadie och valde att bli medlemmar då vi såg en stor samhällsvinst med kommitténs målsättning. För både upphandlande organisationer liksom för leverantörer är det här en djungel. Det krävs tid och resurser, vilket ofta leder till frustration och svårigheter för de inblandade parterna. Genom att förenkla processen och skapa en standard med verifieringsmöjligheter, så skapas tydligare spelregler för seriösa aktörer. Detta är något som skulle gagna en stor del av Creditsafes kunder.

Vilka är dina förhoppningar om SS 618000 och på vilket sätt bidrar din organisation i standardiseringsarbetet?

Min förhoppning är att vi kan skapa en standard som passar både leverantörer och upphandlade organisationer. Att standarden blir ett bra verktyg som förenklar och förbättrar deras vardag, men också hindrar oseriösa aktörer. Creditsafe kan bidra med kompetens och kunskap både som kreditupplysningsföretag, men även från egna erfarenheter från upphandlingar där vi agerar som leverantörer.

Vilka utmaningar ser du i standardiseringsarbetet?

En stor utmaning är att skapa en standard som faktiskt förenklar processen. Det är svårt, då det ofta är komplexa punkter. De skall dessutom vara generella, och passa för alla typer av upphandlande organisationer och alla typer av leverantörer, stora liksom små.

Den kanske främsta utmaningen blir dock att standarden verkligen börjar användas och det kräver goda ambassadörer i form av större organisationer/företag och kommer ta tid. Även deltagarnas uthållighet i ”marknadsföringen” är utmanande.

Hur upplever du det är att delta i TK 618?

Extremt givande! Efter nästan 20 år i branschen, så börjar man tro att man kan allt, men inser att det bland kommitténs deltagare finns betydande kompetens och erfarenhet att lära av. Det är enormt givande på det personliga planet, men även för Creditsafe. Jag uppskattar också att vi har så pass mycket struktur i arbetet, det är ordning och reda. Då kommer man framåt i arbetet och det är viktigt för att behålla engagemanget inom gruppen.