Nyhet · 2023-08-14

Deltagarintervju: Bo Lagerqvist, Bolagsverket

Projektledningen för SIS/TK 618 Säkra affärer publicerar en serie av intervjuer med kommitténs deltagare. Den här gången berättar Bo Lagerqvist, Bolagsverket, om deras engagemang i kommittén och det pågående arbetet med att ta fram SS 618000 - en svensk standard som ska underlätta valet av en säker leverantör.

Varför har Bolagsverket valt att delta i SIS/TK 618 Säkra affärer?

Bolagsverket började arbeta i TK 618 i december 2019, ett par månader efter att kommittén startade. Bolagsverket har under de senaste åren ökat sitt arbete och engagemang i arbetet mot ekonomisk brottslighet. Genom att delta i arbetet med att ta fram en standard för ”säkra affärer” skulle det kunna vara en del av vårt arbete mot ekonomisk brottslighet och samtidigt underlätta för seriösa företag att göra säkra affärer och främja en konkurrens på lika villkor.  Vi ser att det finns ett behov av att underlätta för företag att göra säkra affärer.

Vilka är dina förhoppningar om SS 618000 och på vilket sätt bidrar din organisation i standardiseringsarbetet?

Jag tycker att det är viktigt med ett gemensamt samarbete där privata aktörer och offentliga organisationer deltar i arbetet med att ta fram standarden för ”säkra affärer” och underlätta för framförallt små och medelstora företag i deras vardag när de gör affärer med andra företag eller myndigheter.

Det är bra att fokus ligger på att ta fram en standard som ska användas innan ett företag gör affärer och på så sätt kunna försäkra sig om att man gör affärer med ett seriöst företag och att standarden är bred då den vänder sig både till offentliga och privata aktörer samt beställare och leverantörer.

Då Bolagsverket har viktig information om företag och föreningar känns det helt rätt att vi bidrar med en del av den information som ingår i standarden och arbetet med att ta fram en standard för säkra affärer är i linje med det ekobrottsuppdrag som Bolagsverket har. I vår instruktion står det bl.a. att Bolagsverket ska i så stor utsträckning som möjligt minimera riskerna för att verkets rutiner utnyttjas för ekonomisk brottslighet. Arbetet med att ta fram en standard för ”säkra affärer” harmoniserar även med den del av Bolagsverkets vision som säger att - Den goda tillgängligheten till information om företag och företagande möjliggör kloka beslut och trygga affärer. 

Vilka utmaningar ser du i standardiseringsarbetet?

Vi vet av tidigare erfarenheter att det krävs mycket arbete och kan ta tid innan personer och företag ändrar sina vanor och rutiner. Det krävs att vi på ett tydligt sätt visar på alla fördelar det innebär för företag att använda den nya standarden.

Den stora utmaningen är ju förstås att så många företag som möjligt börjar att använda standarden och att den blir allmänt känd och vedertagen. Det är även viktigt att det inte skapar mer administration för företagen utan att det ska vara enkelt att använda standarden.

I samband med att standarden blir klar är det viktigt att vi lägger ner en hel del arbete kring information och marknadsföring av standarden.   

Hur är det att delta i SIS/TK 618?

Jag har inte tidigare deltagit i standardiseringsarbete och det har varit väldigt intressant att lära sig om processen att ta fram en ny standard, speciellt när man har varit med på hela resan till att vi nu snart har en färdig standard.

Jag har gått några utbildningar på SIS för att lära mig mer om själva standardiseringsarbetet.

Jag tycker att arbetet i kommittén har fungerat väldigt bra med duktiga och kunniga deltagare och jag har lärt mig en del om verksamheterna i de andra deltagarnas företag och organisationer.

Jag tycker även att det har varit bra ordning och struktur i kommitténs arbete.

Jag ser fram emot höstens arbete i kommittén och förhoppningar om att snart kunna publicera den nya standarden SS 618000.

Information: SS 618000 är ute på remiss fram t.o.m. den 8 september 2023. Vill du veta mer om standarden och möjligheterna att delta i SIS/TK 618? Kontakta projektledningen, se kontaktuppgifter på www.sis.se/tk618 

 


Bo Lagerqvist