Nyhet · 2018-02-12

Standardisering startar för trycksårsprevention – chans att påverka

Ett trycksår är en tryckskada som fått utvecklas vidare. Åkomman orsakar stort lidande för patienten och höga kostnader för samhället. Det är ett viktigt område för både sjukvården och konsumenterna och ger samtidigt en möjlighet för företag att vidareutveckla och förbättra sina produkter.

En standard med allmänna krav gällande säkerhet och prestanda för olika stödytor för personer i liggande ställning är under utveckling och går på remiss senare i vår. Standarden gäller olika tillämpningsmiljöer; i hemmet, sjukhus och institutioner och kan även användas i kombination med till exempel medicinsk säng, bår, operationsbord eller som ett helt integrerat system.

Tillsammans med säkerhetskrav behövs även standardiserade testmetoder för att pröva viktiga egenskaper i madrasserna och stödytorna.

Eftersom standarden kommer att möjliggöra jämförelser mellan olika produkter kommer upphandlarna att kunna göra mer informerade val och därmed blir upphandlingen bättre.

Nu startar flera arbetsgrupper som ska ta fram standardiserade testmetoder för skjuvning, rengöring och desinfektion, slitstyrka, mikroklimat och tryckfördelning.

Det är SIS kommitté Trycksårsprevention (SIS/TK 595) som ansvarar för arbetet och nya deltagare är välkomna att delta i arbetet. Deltagare är Vårdförbundet, Swerea IVF, Arjo, SHL group, Järven, Care of Sweden och Mölnlycke.

Mer information: Alexandra Antoni, projektledare 08-55 55 20 92 alexandra.antoni@sis.se eller Jenny Vesterberg, projektassistent 08-55 55 2114 jenny.vesterberg@sis.se.


SIS/TK 595

SIS kommitté för trycksårsprevention ansvarar för arbetet med befintliga och nya standarder inom området.

Kommittén välkomnar nya deltatage. Idag deltar Vårdförbundet, Swerea IVF, Arjo, SHL group, Järven, Care of Sweden och Mölnlycke.