Standardutveckling · SIS/TK 392

Leksaker

Leksaker ska vara säkra att använda. De får inte avge farliga ämnen eller medföra risk för kvävning eller brännskador. Standardisering av leksaker handlar om att utforma krav på leksaker med utgångspunkt från barns behov av säkerhet genom alla åldrar. De europeiska standarderna som tas fram uppfyller de väsentliga kraven i EU:s leksaksdirektiv.

Barn tillhör de mest utsatta medborgarna i samhället eftersom de inte själva kan bedöma risker, och som förälder kan man inte alltid bedöma vilka risker en leksak medför. Därför behövs det krav som talar om för leksakstillverkare hur leksaker ska utformas för att vara säkra. Standarderna anger vilka krav som ska ställas på leksaker för barn mellan 0-14 år när det gäller mekaniska, fysikaliska och kemikaliska aspekter. Standarderna anger också vilka varningar som ska användas och hur leksakerna ska testas.

Arbetet i kommittén syftar till att föra fram de svenska deltagarnas synpunkter i det europeiska och globala standardiseringsarbetet, och påverka genom direkt expertdeltagande eller via SIS.

Sverige har en lång och stark tradition när det gäller barns säkerhet och har länge deltagit mycket aktivt i det internationella standardiseringsarbetet för att ta tillvara svenska intressen.

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att aktivt medverka i både den europeiska och den internationella standardiseringsorganisationen CEN och ISO. På så sätt kan deltagarna driva utveckling av standarderna så att de främjar svenska intressen.

Är du som tillverkare av leksaker, inköpare, återförsäljare, brukare eller annat inom branschenintresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 21 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 3 arbetsgrupper
SIS/TK 392/AG 03, Mekaniska och fysikaliska egenskaper
SIS/TK 392/AG 05, Kemikalier i leksaker
SIS/TK 392/AG 10, Aktivitetsleksaker
Deltagare 13 företag och organisationer
Avero AB, Göteborg
Biltema Nordic Services AB, Helsingborg
Clas Ohlson AB, Insjön
H&M Hennes & Mauritz GBC AB, Stockholm
ICA Sverige AB, Göteborg
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Jula AB, Skara
Kemikalieinspektionen KemI, Sundbyberg
Konsumentverket / KO, Karlstad
LEGO Company Limited, London
Lek- och Babybranschen, Bålsta
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
STIGA Sports AB, Eskilstuna
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 16 internationella kommittéer
ISO/TC 181, Safety of toys
ISO/TC 181/WG 10, Microbiology
ISO/TC 181/WG 7, Age determination guidelines
CEN/TC 52, Safety of toys
CEN/TC 52/WG 11, Interpretations and proposals for improvements of EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 and EN 71-14
CEN/TC 52/WG 3, Safety of toys - Mechanical, physical and general properties
SIS/TK 392/AG 03, Mekaniska och fysikaliska egenskaper:

CEN/TC 52/WG 3, Safety of toys - Mechanical, physical and general properties

ISO/TC 181/WG 1, Mechanical and physical properties

SIS/TK 392/AG 05, Kemikalier i leksaker:

CEN/TC 52/WG 12, Interpretations and proposals for improvements of the chemical standards in the EN 71-series

CEN/TC 52/WG 15, Appendix C test methods

CEN/TC 52/WG 5, Safety of toys - Chemical properties

ISO/TC 181/WG 6, Phthalate plasticizers in toys

ISO/TC 181/WG 8, Migration and total concentration of certain elements

ISO/TC 181/WG 9, Chemical toys

SIS/TK 392/AG 10, Aktivitetsleksaker:

CEN/TC 52/WG 10, Activity toys

ISO/TC 181/WG 11, Activity toys

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Hem och hushåll, underhållning, sport (97) Barnartiklar (97.190)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs sida på dokumentportalen SIS Dokument.

Klicka här för att ta dig till röstningsportalen
NeB, National eBalloting.

Klicka här för att ta dig till SIS utbildningsområde om standardisering

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Bodil Möller
Projektledare
bodil.moller@sis.se

Elin Hedström
Projektkoordinator
elin.hedstrom@sis.se

Frida Ramström
Ordförande
Kemikalieinspektionen KemI