Nyhet · 2022-03-28

Textilhandboken görs om

Använder du Textilhandboken och anser att den behöver ett lyft? Nu kan du vara med i det arbetet!

Under 2022 kommer SIS tekniska kommittée 332 att påbörja revideringen av Textilhandboken, SIS-TR 11:2011. Parallellt med detta kommer också en standard för Operationsmössor i flergångsbruk, samt Kofta för barn  att tas fram. Och det pågående arbetet med revideringen av standarderna Skyddsrock för personal och Värmejacka för personal fortsätter.

Var med och påverka den kommande revideringen.

Kommittén tar främst fram nationella standarder och tillskärningsmönster för patient- och personalkläder, vårdbäddens produkter och brandegenskaper för madrasser. Genom att ställa krav på produkter och material genom hela användningskedjan uppfylls såväl patient- som personalsäkerhet inom området och påverkar internationella standardiseringsarbeten som är av vikt för Sverige, inom området sjuvårdstextilier. Standarderna och mönstren kan användas vid upphandling och tillverkning, för att underlätta för såväl leverantörer som beställare.

Nu finns möjligheten att vara med och delta i revideringen av textilhandboken samt i arbetet med en ny standard för operationsmössor. Du är varmt välkommen att höra av dig till projektledningen, Ulrike Ryll, ulrike.ryll@sis.se