Nyhet · 2020-06-09

Ta hjälp av vägledning för patientnära analyser

Nu finns en ny vägledning på svenska för de som använder och utför patientnära (PNA) analyser i olika typer av organisationer. PNA utförs på sjukhus, vårdmottagningar, apotek, ambulanssjukvård, vårdboende, kliniker i glesbygd, skola, i nödsituationer och vid naturkatastrofer och i samhällsfunktioner som rättsväsendet, företagshälsovård, på idrottsanläggningar, universitet med flera.

 Eftersom det går enkelt och snabbt att utföra patientnära analyser (PNA) används sådana analyser ofta som ett verktyg för att fatta beslut relaterade till patienters hälsa, praktiska behov eller vårdbehov, säger Lena Morgan, projektledare Svenska institutet för standarder, SIS.        

 Denna verksamhet pågår ständigt, och man har därför tagit fram detta internationella dokument, för att stödja verksamheten och att få den så säker som möjligt.  Dessutom vill jag påpeka aktualiteten nu i samband med för Covid-19 antikroppstester som utförs som PNA i många olika organisationer världen över säger Lena Morgan.

Analyser av patienters prover har traditionellt gjorts i den kontrollerade och reglerade miljön i ett kliniskt laboratorium men PNA används allt mer utanför en traditionell laboratoriemiljö och av utförare utan medicinskt laboratoriestöd eller laborativ kunskap. Även de som saknar laboratorieutbildningen kan använda sig av vägledningen. Syftet är att ge PNA-utförare vägledning till att bedöma lämpligheten av sin tänkta analysverksamhet, val av prov och utrustning samt kompetenskrav för tekniskt utförande och resultattolkning som säkerställer att tillförlitligheten, kvaliteten och tolkningen av de resultat som uppnås har en kvalitet som är lämplig för den avsedda användningen.

SIS-ISO/TS 22583:2020 Vägledning för arbetsledare och utförare som använder utrustning för patientnära analys (PNA), går att köpa eller abonnera på från vår webbplats www.sis.se  

Kontaktperson
Lena Morgan projektledare för den tekniska kommittén för laboratoriemedicin SIS/TK 331 , lena.morgan@sis.se


Läs mer om SIS/TK 331

SIS/TK 331 Laboratoriemedicins uppdrag är att serva vården när det gäller hälsokontroller, diagnostik, uppföljning och behandlingskontroll av olika sjukdomar. SIS/TK 331 arbetar nu även med standardisering inom bioteknologi, som till exempel biobanker.

Laboratoriemedicinens olika specialiteter lägger mycket stor vikt vid standardiserade arbetsmetoder och verksamheterna är ofta ackrediterade enligt olika standarder.

Vill du veta mer om standardutveckling, klicka dig vidare till tekniska kommitténs sida.