Nyhet · 2022-03-31

SIS talar på Elmia

Träffa SIS projektledare på Elmia Produktionsmässor den 10 - 13 maj i Jönköping.

SIS projektledare håller föredrag på Stora Scenen den 10 och den 12 maj om hur standarder utgör verktyg för industrins konkurrenskraft och för säker arbetsmiljö. Se Elmias program här.

Standardspaning– säker och effektiv industri med standarder

Teknikutveckling idag, standard imorgon. Maskiner som säljs inom EU ska uppfylla EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav och CE-märkas. Här spelar standarder en tydlig roll. Projektledare från Svenska Institutet för Standarder, SIS, standardspanar och ger exempel på aktuell standardutveckling för ökad svensk konkurrenskraft.

Hur är standarder kraftfulla verktyg för att uppnå en säker arbetsmiljö? Hur kan standarder stötta utvecklingen mot ökad robotisering, människa-maskin i samverkan och smarta fabriker? Hur påverkar EU:s förslag till ny Maskinförordning morgondagens standarder?

Ann-Sofie Sjöblom, projektledare standardisering industri, SIS

Katarina Widström, projektledare standardisering industri, SIS

Datum och tid: 12 maj kl. 13:30-14:00

Länk till denna programpunkt >> 

 

Standarder som verktyg i arbetsmiljöarbetet

SIS ger en översikt över arbetsmiljöstandardiserade områden, ledningssystem för arbetsmiljö, personlig skyddsutrustning, ergonomi och användbarhet i IT-system.

Arbetsmiljöstandarder och integrerade arbetsmiljöaspekter i produkt- och processtandarder, underlättar för tillverkande företag att utveckla produkter, för högsta ledningen att ta sitt ansvar och för organisationer att utveckla sin verksamhet, forma goda arbetsmiljöer och bidra till ett hållbart arbetsliv.

Roger Nilsson, projektledare SIS

Datum och tid: 10 maj kl. 14:15-14:45

Länk till denna programpunkt >> 

 


Delta i standardutveckling

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.