Standardutveckling · SIS/TK 273

Skärande verktyg

Svenska verktygstillverkare håller en framskjuten position vad gäller verktygstillverkning, både kvalitetsmässigt och kvantitetsmässigt; svenska företag med internationella dotterbolag tillverkar drygt 1/3 av alla hårdmetallverktyg.

Standardiseringen syftar till att öka utbytbarheten mellan verktyg och maskin samt mellan verktygssystem. Variantbegränsning är en annan faktor som bidrar till att hålla kostnader nere. Verktygens kvalitet garanteras genom standarder för allmänna tekniska data (minimikrav). Internationell och svensk standard för hårdmetallverktyg är en nödvändighet för rationell tillverkning och förenklat handhavande hos användaren.

SIS/TK 273 behandlar standardiseringen av skärande verktyg, t ex vändskär av hårdmetall, keramik etc., fräsar, borrar, gängtappar mm. samt hållare. Stor vikt i arbetet läggs också på att ta fram klassificering av verktygsmaterial.

Ett annat viktigt område är underhållet och vidareutvecklingen av standarden för digitalt utbyte av verktygsdata, ISO 13399-serien.

Kommittén bevakar, deltar i och påverkar det internationella standardiseringsarbetet inom ISO/TC 29 Small tools, ISO/TC 29/SC 9, Tools with cutting edges made of hard cutting materials och ISO/TC 29/WG 34, Cutting tool data representation and exchange.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den internationella standardiseringsorganisationen ISO. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarden och påverka innehållet så att den främjar de svenska intressena.

Arbetet inom kommittén omfattar alla standardiseringsärenden inom ramen för ISO/TC 29 Small tools, ISO/TC 29/SC 2, High speed steel cutting tools and their attachments och ISO/TC 29/SC 9, Tools with cutting edges made of hard cutting materials. Information om ISO/TC 29 hittar du på ISO:s hemsida med följande länk: ISO.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 218 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 3 företag och organisationer
AB Sandvik Coromant, Sandviken
AB Sandvik Coromant, Stockholm
Seco Tools AB, Fagersta
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 29, Small tools
ISO/TC 29/MA, ISO 13399 Maintenance Agency
ISO/TC 29/SC 9, Tools with defined cutting edges, holding tools, cutting items, adaptive items and interfaces
ISO/TC 29/WG 34, Cutting tool data representation and exchange
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Produktionsteknik (25) Verktygsmaskinssystem (25.060) Verktygsmaskiner (25.080) Skärande verktyg (25.100)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal (SIS Dokument)
Klicka här

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling. För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.
Läs mer

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Hikmet Hussain
Projektledare
+46 (0)70 748 56 65
hikmet.hussain@sis.se

Daniela Trocilo
Projektkoordinator
daniela.trocilo@sis.se

Muzaffar Ahmad
Ordförande
AB Sandvik Coromant