Kundcase · 2021-03-24

”Hela industrin står inför en transformation”

En stor och viktig partner klev in i SIS arbete under 2020. Volvo Penta valde att ta plats i inte mindre än sex kommittéer. Vi har pratat med Jonas Skoglar som förklarar varför.

- Vi har en lång tradition av att arbeta nära våra kunder för att utveckla produkter och lösningar som efterfrågas. I takt med att nya teknologier utvecklas inom exempelvis elektromobilitet och uppkopplade fordon, behöver vi i allt högre utsträckning också samarbeta med, och guida, våra kunder och föreslå lösningar som ytterligare ökar deras produktivitet, säger Jonas Skoglar som är Regulatory Affairs Manager på Volvo Penta.

Volvo Penta omsätter cirka 10 miljarder årligen och ingår i den stora Volvokoncernen. Företaget går bra och är en tung global aktör på sin marknad men den här positionen kräver ständig produktutveckling och förmågan att erbjuda kunderna ökad produktivitet. Till exempel pågår intensiv forskning och utveckling kring morgondagens elektriska drivlinor för branschen. Hållbarhet och digitalisering är två viktiga ledord i arbetet.

Teknikutvecklingen går mycket snabbt och därför är ett nära och brett samarbete med kunden A och O för att lyckas. Produktutvecklingen spelar också en avgörande roll i företagets ambitioner att bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Jonas Skoglar.

- Hela industrin står inför en transformation och för oss betyder det ett intensifierat arbete med elektromobilitet och andra nya teknologier. Vi ser också att digitaliseringen öppnar för nya möjligheter till mervärde inom till exempel uppkopplade produkter och tjänster.  

Det är här, kan man säga, som arbetet med standarder kommer in i bilden. Med European Green Deal på plats, och med ökande efterfrågan på drivlinor med lägre koldioxidutsläpp, ser Volvo Penta att kunskap om aktuella standarder kan ge konkurrensfördelar. Genom att delta i arbetet med standardisering, tillsammans med kunderna, bidrar företaget till att utveckla lämpliga standarder och kan samtidigt stärka samarbetet med kunderna.

Volvo Penta säljer sina drivlinor till kunder vars produkter behöver uppfylla vissa standarder. Därför är det angeläget för företaget att delta i standardiseringsutvecklingen, både på nationell och global nivå.

- Vi har varit engagerade rätt länge inom ISO när det gäller den marina sektorn. I takt med att vår affär inom off-road växer har vi sett behovet av att engagera oss även här. Därför gick vi under 2020 med i inte mindre än sex teknikkommittéer hos SIS för att säkerställa att vi är en del av den framtida utvecklingen, i fortsatt nära samverkan med våra kunder.